?ehidin vasiyeti yerine getirilecek

Zeytin Dal? Harekat? ?ehidimiz Astsubay Musa Özalkan’?n Telaferli çocuklara
anaokulu vasiyetine Türkmen Cephesi Ba?kan? Er?ad Salihi sahip ç?kt?.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Türkiye, Afrin operasyonunda ?ehit olan Musa Özalkan için yas tutuyor.

Zeytin Dal? Harekat? kapsam?nda Kilis’in Gülbaba köyünün güneydo?usunda terör
örgütü unsurlar? ile girilen çat??mada ?ehit olan Piyade Astsubay Üstçavu? Musa
Özalkan’?n ba?kentin Sincan ilçesindeki baba evinde yas var. Kilis’in Gülbaba
köyünün güneydo?usunda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEA? terör örgütü unsurlar? ile
girilen çat??mada ?ehit dü?en Özalkan’?n, Ankara’n?n Sincan ilçesi Törekent
Mahallesi’ndeki baba evine, ?ehadet haberinin ard?ndan Türk bayraklar? as?ld?.

?ehit Özalkan’?n cenazesi, Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde ö?leyin k?l?nacak
cenaze namaz?n?n ard?ndan Aya?’?n Bayat köyünde topra?a verilecek.

Vasiyeti

Musa Özalkan’?n vasiyeti ise yürekleri burkmu?tu.

?ehit olmadan önce bir arkada?? ile yaz??an Piyade Astsubay Üstçavu? Musa
Özalkan ?unlar? yazm??t?,

“Vasiyetimdir. ?ehit olursam Kurt-Ar
Derne?i arac?l??? ile Telafer’deki Türkmen Bala’lar için anaokulu-kre? veya
kültür merkezi, devletin bana verece?i paradan yapt?r?lmas? ve ismimin
konmas?.”

Zeytin Dal? Harekat?’nda
?ehit dü?en Piyade Astsubay Üstçavu? Musa Özalkan, devletin ailesine
verece?i paran?n, müdavimi oldu?u bir dernek arac?l???yla Telafer’deki Türkmen
çocuklara okul yap?m?nda kullan?lmas?n? ve ad?n?n konulmas?n? vasiyet ediyor.

Vasiyet gerçekle?ecektir

Irak Türkmen Cephesi Ba?kan? Er?at Salihi, sosyal medya hesab?ndan yapt???
aç?klamada ?unlar? yazd?:

“Unutma ki ?ehidim bu vasiyetin gerçekle?ecektir. Telafer’de senin ad?na bir
anaokulu açaca??z. Sen son damla kan?n? verirken, nas?l bizi unutmad?ysan.
Elbet biz de seni unutmayaca??z ve vasiyetini gerçekle?tirece?iz.
Zeytin Dal? Harekat?’nda ?ehit dü?en Piyade Astsubay Üstçavu? Musa
Özalkan, devletin ailesine verece?i paran?n, müdavimi oldu?u bir dernek
arac?l???yla Telafer’deki Türkmen çocuklara okul yap?m?nda kullan?lmas?n? ve
ad?n?n konulmas?n? vasiyet ediyor.

Vasiyet gerçekle?ecektir

Irak Türkmen Cephesi Ba?kan? Er?at Salihi, sosyal medya hesab?ndan yapt???
aç?klamada ?unlar? yazd?:

“Unutma ki ?ehidim bu vasiyetin gerçekle?ecektir. Telafer’de senin ad?na bir
anaokulu açaca??z. Sen son damla kan?n? verirken, nas?l bizi unutmad?ysan.
Elbet biz de seni unutmayaca??z ve vasiyetini gerçekle?tirece?iz.

 

 

Author