Hoofdstuk 4: De Effecten van witwassen

 

§4.1De Effecten van witwassen van crimineel geld.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

 

‘Geld stinkt niet’, luidt een Nederlandse gezegde.Zodra
het druppeltje inkt verdund is in de gewone financiele stromen,zal het economische
effect van dit druppeltje niet anders zijn dan dat van legale ‘druppels’.Vanuit
een economische perspectief gezien zal zwart geld,zodra het witgewassen
is,dezelfde macro-economische effecten hebben als het andere geld.De
macro-economische effecten zullen eerder positief zijn dan negatief.Inkomen,werkgelegenheid,productie
en economische groei zullen toenemen als er wanneer witgewassen geld de
economie instroomt.Dit positieve stimulans zal op lange termijn negatieve
effecten op leveren.

 

 

Negatieve
effecten van witwassen op lange termijn.

 

-Oneerlijke
concurentie.

 

Sommige bedrijven worden gebruikt om geld wit te wassen,de
eigenaren van deze bedrijven zijn niet echt afhankelijk van de winst dat wordt
gemaakt van de verkochte producten waardoor ze dan lagere prijzen hebben dan
hun concurrenties.Door de lagere prijzen kunnen andere bedrijven niet met hun
concurren waardoor legitieme bedrijven faillet kunnen gaan waardoor
werkloosheid kan onstaan.

 

-Vermenging van
reguliere bedrijven met criminele organisaties.

 

Het is erg waarschijnlijk dat criminele activiteiten en
witwassen zich vermengen met legale export- en importbedrijven. Dit
besmetingseffect zal op lange termijn een gevaar kunnen zijn. Zolang een land
voordeel heeft van buitenlandse criminaliteit door het geld van witwassen te
accepteren maar de criminaliteit buiten de deur te houden,zal er geprofiteerd
worden van criminaliteit in het buitenland. Dit zal moreel geen nette opvatting
zijn maar economisch gezien zitten er geen nadelen aan. Op korte termijn zal
het accepteren van witwassen een slimme strategie lijken voor rijke landen om
meer kapitaal aan te trekken en de overheidinkomsten te vergroten, de private
sector levendiger te maken en groei en werkgelegenheid toe te laten nemen. Maar
op lange termijn is het een tikkende tijdbom.

 

-Crimineel geld
trekt criminaliteit aan

 

Criminelen leren een land kennen, creëren netwerken en
kunnen op den duur hun criminele activiteiten naar dat land verplaatsen. Verder
heeft men bij witwassen altijd hulp nodig van lokale derden zoals advocaten, notarissen
en corrupte ambtenaren zoals douane, politie enz. Er is dus een gevaar dat
criminaliteit en corruptie zullen toenemen als dit probleem niet gereguleerd
wordt. Het is belangrijk om witwassen te bestrijden ook al ondervindt een land
nog geen directe negatief effect van witwassen. Dit is en blijft de beste
strategie voor een land ongeacht economische korte termijn voordelen uit het
accepteren van witwassen.

 

 

-Verandering in
investeringen

 

Criminelen investeren hun geld niet alleen om zo veel
mogelijk winst te maken maar ook om niet ontdenkt te worden.Veranderingen in
investeringen kunnen met name in de onroerendgoedsector plaatsvinden.Veel
witwasprocessen eindigen met de investering van grote hoeveelheden geld in de
vastgoedsector.Deze sector is minder transparant dan financiele markten,staat
het toe dat jurdische rechtpersonen handelen in plaats van echte personen en
zorgt voor hoge winsten bij het plaatsen van grote hoeveel heden geld.

 

Doordat de investering verandert krimpt het
overheidinkomsten waardoor er een mogelijke tekort kan onstaan dit te kort kan
een belasting verhoging veroorzaken.

Author