I nästan varje land där man talar ett språk finns olika språkarter eller dialekter som talas av invånarna i ett specifikt område. Alla har därför något speciellt sätt att prata, men idag håller dialekterna på att förändras och det är inte lika mycket kvar av de gamla dialekterna. För det mesta bryr man sig inte om dialekternas positiva effekter och därför blir det väldigt lätt bortglömt. Det är dags att försöka sträva ännu mer med att bevara så mycket som möjligt av de gamla dialekterna som finns.För det första tycker jag att dialekter är något väldigt positivt eftersom det skapar en slags samhörighetskänsla bland människor vilket gör att man som person blir lättare accepterad inom gruppen. Om man blir lättare accepterad så behöver man inte ändra på sig så mycket utan man kan vara det man faktiskt är. Samhörighet håller ihop människor och det bidrar med glädje inom gruppen som är något positivt för alla. En dialekt kan kopplas ihop med många känslor och minnen så därför kan det få en positiv effekt på vår sociala interaktion eftersom vi kommer närmare varandra. Det är det som är väldigt viktigt i dagens samhälle att kunna sitta ner tillsammans och inte bara prata om den snabba förändringen i samhället utan prata om olika berättelser, minnen och traditioner.För det andra kan man se dialekter som en källa för kunskap. Om vi människor har en dialekt som vi pratar så har vi också ett viktigt kulturarv som vi bär med oss. Med hjälp av dialekter kan vi förstå kulturen, historien och de olika traditioner som tillhör det området där dialekten kommer ifrån. En dialekt rymmer många kulturella faktorer såsom sånger, ordspråk, matvanor, klädstil, talesätt ….osv. Vi människor får ett större perspektiv på kulturen och därmed får vi massor med kunskap om levnadssätt förr i tiden. Ett vanligt motargument mot dialekterna är att om det finns så många olika dialekter kommer det vara svårt att förstå varandra vilket i sig är sant. Men å andra sidan kan man tänka sig att man kan istället hitta lösningar för att kunna kommunicera och förstå varandra. Detta kommer utveckla oss som individer eftersom vi blir bättre på att kommunicera med folk även om språket  i början är ett hinder. Jag anser därför att man ska bevara dialekterna och uppmuntra folk om de olika dialekterna så att det inte blir så konstigt när två olika dialekter möts.Dessutom visar en undersökning som är utförd av brittisk och cypriotiska forskare att dialekterna kan även ha samma s.k. kognitiva fördelar som flerspråkighet (Svensson, 2016). Forskarna har bevisat att om man pratar sin dialekt och “standard” språket i ett land så blir hjärnan stimulerad på samma sätt om man skulle prata två olika språk. Därmed uppmanar forskarna världen att se positivt på dialekter eftersom de kan ha bra fördelar på den kognitiva funktionen av hjärnan.  Till sist vill jag bara påpeka igen dialekternas viktiga funktion i ett samhälle där de kan ge massor med fördelar som kanske ses som små men ändå viktiga, både för oss individer och för en större grupp. Dialekter ger oss möjligheten att vara den person man är men också hjälper att förstå andra och prata om det gemensamma kulturarvet som de olika dialekterna bär med sig. Därför borde man sträva efter att bevara dialekterna, både för individens skull och för samhällets skull!

Author